Ars Poetica

In my paintings I aspire to the harmonizing synthesis of directly perceptible, thinkable and imaginable reality levels.

Under the surface of touchable phenomena the visible reality takes shape from the harmonizing, well-arranged teamwork of a plastic fantasy world. The form and the colour symbolics of my pictures are all the instruments of the connection to universal consciousness. With their message, questions and confrontation they take us closer to the most inside of ourselves.

I look forward to a personal guided tour of my studio.

Alkotásaimban a közvetlenül észlelhető, elgondolható és elképzelhető valóságsíkok harmonizáló szintézisére törekszem.

A tapintható jelenségek felszíne alatt egy plasztikus képzeletvilág összhangba rendezett összjátékából formálódik a látható valóság. Képeim forma- és színszimbolikája mind az egyetemes tudathoz való kapcsolódás eszközei. Mondanivalójával, kérdéseivel, szembesítéseivel közelebb visz legbensőbb önmagunkhoz.

Szeretettel várom műtermemben egy személyes tárlatvezetésre.