If you want me to know more about me, please click on my CV!

Ars Poetica

In my paintings I aspire to the harmonizing synthesis of directly perceptible, thinkable and imaginable reality levels. Under the surface of touchable phenomena the visible reality takes shape from the harmonizing, well-arranged teamwork of a plastic fantasy world.

Ars Poetica

Alkotásaimban a közvetlenül észlelhető, elgondolható és elképzelhető valóságsíkok harmonizáló szintézisére törekszem. A tapintható jelenségek felszíne alatt egy plasztikus képzeletvilág összhangba rendezett összjátékából formálódik a látható valóság.

My Arts In Matild Palace

Numbers have not only a mathematical and practical meaning for man, but mysterious philosophical and religious contents are connected to them. Our infinite cosmic system operates according to arithmetic regularities and cycles.

My Arts In Matild Palace

A számok az ember számára nem pusztán matematikai, gyakorlati jelentéssel bírnak, hanem titokzatos filozófiai, vallási tartalmak kötődnek hozzájuk. A végtelen kozmikus rendszerünk aritmetikai szabályosságok, ciklusok szerint működik.

Art & Wine

As a painter, I would like to present wine culture as a basic value from a special point of view. In my current creative era, I place great emphasis on the color and mood of wine.

Art & Wine

Festőművészként szeretném a borkultúrát, mint alap értéket, egy különleges nézőpontból bemutatni. Jelenlegi alkotási korszakomban kiemelt hangsúlyt fordítok a bor szín- és hangulatvilágára.

Closer II-B

150×100 cm
/acril-canvas/

Closer I-C

100×100 cm
/acril-canvas/

Connecting I-C

100×30 cm
/acril-canvas/

Shop

If you want to buy these or other piece of my art, please contact me!

    Your Name *

    Your Email *

    Subject

    Your Message.

    For Art Inquiries: krisztacsaladiart@gmail.com